Værdier, vision og strategi

Børnebasket Horsens værdier

Værdier

Børnebasket Horsens arbejder ud fra følgende værdier: Åbenhed, Fællesskab, Motivation, Glæde og Engagement.


Åbenhed:

Vi ønsker at være en åben forening, både internt i organisationen, samt overfor nye medlemmer og samarbejder med andre foreninger og kommunen.


Hvordan fortolker vi denne værdi:


 • Vi ønsker at medlemmer i vores forening skal have mulighed for at træne med hold fra andre foreninger (og omvendt), hvis de ønsker at spille mere basket.

 • Åbenhed handler om at se andre klubber som samarbejds- og sparringspartnere.

 • Vi ønsker at være åben overfor nye initiativer og aktiviteter, som bidrager til at flere børn bliver

  præsenteret for basketball.

 • Åbenhed er også at dele sin viden med andre klubber, trænere og medlemmer – og være

  tilgængelig, lyttende og ærlig.

 • Vi ønsker en forening, som har respekt for alle, og respekterer forskelligheder blandt børn og unge.

Fællesskab:

Der skal være plads til alle i Børnebasket Horsens. Vi ønsker at alle børn og familier kan blive en del af et større fællesskab. Vi har alle et personligt ansvar for at få fællesskabet til at fungere, og bidrage til fællesskabet. Det gælder både træneren på gulvet og formanden i organisationen.


Hvordan fortolker vi denne værdi:


 • Der er plads til alle børn i Børnebasket Horsens, både nybegyndere, øvede og børn med særlige behov.
 • Vores fællesskab favner bredt.
 • Når vi træner, laver camps, skoleforløb m.m., så er der være fokus på inklusion og på at alle får en
 • god oplevelse.
 • Vi dyrker fællesskabet og sammenholdet fremfor individet.
 • Fællesskab er at hjælpe hinanden med at løse et problem, når det opstår. 


Motivation:

Vi er motiveret for at få flere børn og unge til at spille basketball i Horsens. Vi tager selv ansvar og stiller krav til os selv, før vi stiller krav til andre.


Hvordan fortolker vi denne værdi: 


 • Vi er motiveret for at skabe de bedste træninger.
 • Vi er motiveret for at skabe de bedste skoleforløb.

 • Vi er motiveret for at skabe de bedste basketball camps.

 • Vi er motiveret for at børnene får de bedst mulige oplevelser.

 • Vi arbejder målrettet på at skabe motivation blandt børnene, og tager selv ansvar for at nå i mål

  med det. 

Glæde:

Glæden ved sporten og glæden ved at bevæge sig, er den afgørende faktor i aktiviteter vi laver. Vi elsker at konkurrere, men det må aldrig gå udover glæden ved sporten, glæden ved at bevæge sig igennem basket og glæden ved at være sammen.


Hvordan fortolker vi denne værdi: 


 • Vi elsker glæden ved fællesskabet, og vi ligger altid 100% i alle de aktiviteter vi laver.

 • Vi elsker glæden ved spillet og ikke kun sejrene, så derfor skal vi ikke vinde for enhver pris.

 • Vi elsker glæden ved de aktiviteter basketball giver os.

 • Vi elsker glæden vi de arrangementer vi laver for børnene.

 • Vi skal skabe et miljø, hvor spillere, trænere, og frivillige glæder sig til at være sammen – både på

  og uden for banen. 

Engagement:

Vi brænder for vores sport, og brænder for at sporten skal udvikle sig i Horsens. Igennem vores engagement i klubben som spiller, leder, træner, dommer, oplever vi en udvikling som person. Vores engagement må aldrig gå udover fællesskabet, åbenheden og glæden ved sporten.


Hvordan fortolker vi denne værdi: 


 • Engagement er at være nærværende når vi træner og leger med børnene.

 • Engagement er at lave den ekstra træning i weekenden, fordi børnene efterspørger det.

 • Engagement er at have blik for det enkelt barn og den måde barnet udvikler sig på gennem

  basketball.

 • Engagement er at have øje for hvad der gør forældrene trygge for at deres børn føler sig trygge.

 • Engagement er at bage en kage til træning. 

Vores værdier

Premium indhold
For at vise dette indhold skal klubben opgradere til Premium.

Børnebasket Horsens vision og målsætning

Børnebasket Horsens vision og målsætning er: 


Vi vil give alle børn i Horsens muligheden for at spille basket. Vi vil være flere, bedre og være mere synlig i Horsens. 

Vi vil være flere - ved at;

 • Arbejde aktivt for rekruttering og fastholdelse igennem skoleforløb, camps m.m.

 • Profilere sporten igennem samarbejde med skole, kommunen og andre.

 • Skabe endnu større kvalitet i vores tilbud og aktiviteter.


bedre - ved at;

 • Blive bedre til at spille basketball.

 • Skabe flere og dygtigere trænere, frivillige og ledere.

 • Konstant udfordre os selv som forening og organisation.


og være mere synlig i Horsens - ved at;

 • Sikre at foreningen er tilgængelig for alle.

 • Gøre brug af hjemmeside, facebook og andre medier til at reklamere for klubben.

 • Indgå samarbejde med offentlige institutioner og andre lokale samarbejdspartnere 

Vores vision og målsætning

Premium indhold
For at vise dette indhold skal klubben opgradere til Premium.

Børnebasket Horsens strategi

Børnebasket Horsens strategi er opdelt i to dele: 


1) strategi for rekruttering og udvikling, 


 og 


 2) strategi for organisationen og ledelse.


Strategi for rekruttering og udvikling:

Børnebasket Horsens arbejder på rekruttering og udvikling igennem skoleforløb, camps og andre aktiviteter – fx skoleturneringer. Vores strategi skal afspejle vores værdier, vision og målsætning, og konkrete rekrutteringsaktiviteter som vi ønsker at gennemføre, er følgende:


 • Børnebasket Camps: Vi skal bestræbe os efter at afvikle camp for U7/U9/U11 i hver ferie.

 • Skoleforløb: Vi skal bestræbe os efter at afvikle skoleforløb på strategisk udvalgte skoler.

 • Satellitklubber: Vi skal starte hold op i områder af byen, hvor der er interesse for basket. Generelt

  må afstand til basket ikke være grunden til at et barn ikke går til basket.

 • Lokale ministævner: Afvikle og deltage lokale stævner 1-3 gange i løbet af sæsonen, herunder

  Nordstævner.

 • Samarbejde på tværs: Mulighed for at træne på kryds og tværs af afdelinger og klubber.

 • Nye trænere: Det skal være sjovt og berigende at være træner i Børnebasket Horsens. Både fagligt

  og socialt. Den primære fokus er dog at rekruttere og udvikle os der hvor viljen og evnerne er der.


Strategi for organisationen og ledelse:

Børnebasket Horsens’ strategi for organisationen og ledelse skal ligeledes afspejle klubbens værdier, vision og målsætning. Det er afgørende at vi udvikler os som organisation, og konkrete strategiske tiltag er følgende:

 • Vi skal udstråle engagement i alt hvad vi gør. Medlemmer og andre skal kunne se, at vi brænder for basketball.

 • Referater, dagsordner og andet materialer skal altid være tilgængeligt for hele organisationen.

 • Vi skal altid lytte til og respektere hinanden – og medlemmerne – også selv om meningerne kan

  være forskellige...

 • ... og i den forbindelse skal vi også altid søge samarbejdet – både internt og eksternt.

 • Når nye projekter igangsættes/eller udtænkes, så skal vi fokusere på en grundig analyse både,

  under og efter, for at sikre at vi træffer de bedst mulige beslutninger.

 • Vi skal have en klar kommunikationsstrategi for hvad og hvordan vi kommunikerer ud til

  medlemmerne, andre klubber og frivillige. 

Vores strategi

Premium indhold
For at vise dette indhold skal klubben opgradere til Premium.